Söyleşi: Algan Sezgintüredi

Söyleşi: Can Güçlü

İçinde bulunduğumuz siyasi ortam ve 14 Mayıs 2023 seçimleri, Türkiye’nin kültür yaşamının geleceği üzerinde de belirleyici olacak. ‘Kültür yaşamımızla siyasetin nasıl bir ilişkisi var, siyasi gelişmeler sanat, yazın ve kültür dünyamızı nasıl etkileyebilir’ gibi soruların yanıtını aramak için, yazın ve kültür dünyamızın önde gelen adlarına aynı 4 soruyu soruyoruz.

Mesut Demirbilek’le birlikte yazdığı son kitabı Kavgaz: Çantacı’yla büyük ilgi toplayan suç yazarı, çevirmen ve editör Algan Sezgintüredi’yle bugünkü politik ortamı ve yaklaşan seçimlerin kültür yaşamımız için önemini konuştuk.

Bugünün iktidarının geçtiğimiz 20 yıl boyunca uyguladığı kültür politikası sizce bizi nereye getirdi?

Toplumun kültür seviyesinin düşürülmesine yönelik güncel politikalar bugünkü iktidarla başlamadı öncelikle. Son 20 yılın yaptığı, söz konusu süreci çok hızlandırmak ve ilaveten kendi görüşleri doğrultusuna yönlendirmek bence. Kaldı ki eğitimsizlik veya düşük seviye eğitimi istediklerini beyan etmişlerdi; aynısı kültür için de söylenebilir. Gene de tüm çabalara rağmen henüz arzuladıkları seviyeye indiremedikleri kanısındayım.

Bulunduğumuz politik ortamın ve yaklaşan seçimin Türkiye’nin kültür yaşamı bakımından nasıl bir anlam ifade ettiğini düşünüyorsunuz?

Pek bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum açıkçası çünkü bugünkü ortam ve seçim, ikisi de geçici bence.

Bugünün siyasi iktidarının kültürel hegemonya mücadelesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Normal görüyorum. Her iktidar kendi görüşünü yaygınlaştırmaya çalışır ya da en azından bunca yıllık hayatımda gördüklerimin hepsi öyle yaptı. Hiçbiri tam başaramadı.

Seçimlerden sonra Türkiye’nin kültür yaşamında beklediğiniz değişiklikler nelerdir?

İktidarın bugünkü sahibi devam ederse aynı fikirde olmayanların hayatının daha da zorlaşacağını düşünüyorum. İktidar değişirse kültürel yaşamda hızlı bir değişim olacağını zannetmiyorum ama gelenler istikrarlı davranabilirlerse yavaş ve aksi yönde değişim olacaktır.

Çok teşekkür ederiz.

Blog at WordPress.com.