Altı Üstü Kitap, bir okur girişimi.

Yaşamı anlamlandırmak, değerli kılmak ve biçimlendirebilmek için başvurulabilecek en önemli gücün sanat, özellikle de yazın olduğuna inanan; yazına yaklaşımda ve okuma alışkanlıklarında birbirinden ayrılsa da ortak bir yazınsal deneyimi paylaşmaktan mutluluk duyan küçük bir okur kümesinin başının altından çıktı.

Başlangıçta kitaplar üzerine uzun bir sohbet olarak tasarlandı. İlk sezonu 2020’de, ikinci sezonu 2021’de yayınlanan bir podcast dizisi olarak dinleyiciyle buluştu. Sohbet ilerledikçe, yalnızca bir kitabı var eden temel öğelerin ve okurluk deneyiminin türlü boyutlarının konuşulduğu bir ortam yaratmakla kalmadı, yazınsal bir keşif girişimine de dönüştü.

Okumaya başka açılarla yaklaşan Altı Üstü Kitap ekibinin yalnızca birbirleriyle ve birbirlerinin okuma deneyimleriyle değil, kendi yazınsal arayışlarıyla ilgili de yeni şeyler öğrendikleri bir deneyim oldu çıktı.

Şimdi bu keşif girişimini burada sürdürüyoruz.

Sanatın ve yazının gitgide daha çok açmazla karşı karşıya kaldığı bir ortamda okumaya ve yazmaya ilişkin konuşmanın en temel anlamıyla yaşamlarımıza ilişkin konuşmak demek olduğuna inanıyoruz.

Her okurun yazınla kurduğu ilişkinin özgün bir değer taşıdığına, yazının bu değerlerin bütünüyle birlikte anlamlı olduğuna inanıyoruz.

Bireysel ve toplumsal yaşamlarımızın dönüm noktalarında yazınla, sanatla, kültürle kurduğumuz ilişkinin belirleyici olduğuna, bu ilişkiyi daha iyi anlamanın yaşamlarımızı güzelleştireceğine ve bize yaşamak için güç vereceğine inanıyoruz.

Altı Üstü Kitap, bir okur girişimi.

Bu girişimimizi yazılı bir düzlemde sürdürmemiz, üzerine düşünmeye ve konuşmaya değer şeyleri daha derinlikli ve kapsamlı olarak ele almamıza, bir okurluk deneyimini daha çok okurla paylaşmamıza olanak sağlayacak.

Türkiye’nin yazınsal varlığına bir virgüllük katkımız olursa ne mutlu bize!

© 2022 Altı Üstü Kitap